Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Vyhradenie miesta a stanovenie podmienok vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane

Prokurátor podal protest proti VZN o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci, v ktorom obec opomenula vyhradiť miesta a stanoviť podmienky na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby prezidenta SR.

28.09.2023

 

Vzdelanie hlavného kontrolóra vs. potrebný odbor vo vzťahu k učebným predmetom

Postačuje na splnenie požiadavky podľa ust. § 19a ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch ohľadom kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie hlavného kontrolóra ukončenie vysokej školy (napr. Pedagogická fakulta v študijnom odbore učiteľstvo, Lesnícka fakulta aj iná fakulta), ktorá má  študijný odbor s ekonomickými, technickými predmetmi, či právnickými predmetmi ?

27.09.2023

 

Využitie odborného garanta vo verejnom obstarávaní

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

27.09.2023

 

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia vs. rozhodnutie verejnej správy

Poľovnícke združenie vydalo rozhodnutie o vylúčení jedného z členov združenia. Šlo o disciplinárne potrestanie z dôvodu porušenia vnútorných predpisov. Vylúčený člen sa obrátil na súd s argumentáciou, že združenie je orgánom záujmovej samosprávy a z hľadiska verejného záujmu spĺňa podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme.

28.09.2023

 

Zverejňovanie inšpekčných správ školy bez pripomienok vs. nezákonný zásah

Česká školská inšpekcia vykonala inšpekciu ZŠ a MŠ. Výsledkom bola inšpekčná správa zverejnená na webovej stránke školy. K správe podala škola pripomienky, ktoré však inšpekcia označila za neskoro podané  a odmietla sa nimi zaoberať. Základná škola sa obrátila na mestský súd s argumentáciou, že šlo o nezákonný zásah, ktorý spočíval v nezverejnení ich pripomienok.

28.09.2023

 

Využitie odborného garanta vo verejnom obstarávaní

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

27.09.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia vs. rozhodnutie verejnej správy

Poľovnícke združenie vydalo rozhodnutie o vylúčení jedného z členov združenia. Šlo o disciplinárne potrestanie z dôvodu porušenia vnútorných predpisov. Vylúčený člen sa obrátil na súd s argumentáciou, že združenie je orgánom záujmovej samosprávy a z hľadiska verejného záujmu spĺňa podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme.

28.09.2023

 

Vyhradenie miesta a stanovenie podmienok vylepovania volebných plagátov počas volebnej kampane

Prokurátor podal protest proti VZN o určení miest na umiestňovanie volebných plagátov v obci, v ktorom obec opomenula vyhradiť miesta a stanoviť podmienky na vylepovanie volebných plagátov počas volebnej kampane pre voľby prezidenta SR.

28.09.2023

 

Vzdelanie hlavného kontrolóra vs. potrebný odbor vo vzťahu k učebným predmetom

Postačuje na splnenie požiadavky podľa ust. § 19a ods. 1 zákona č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch ohľadom kvalifikačného predpokladu na výkon funkcie hlavného kontrolóra ukončenie vysokej školy (napr. Pedagogická fakulta v študijnom odbore učiteľstvo, Lesnícka fakulta aj iná fakulta), ktorá má  študijný odbor s ekonomickými, technickými predmetmi, či právnickými predmetmi ?

27.09.2023

 

Využitie odborného garanta vo verejnom obstarávaní

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

27.09.2023

 

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia vs. rozhodnutie verejnej správy

Poľovnícke združenie vydalo rozhodnutie o vylúčení jedného z členov združenia. Šlo o disciplinárne potrestanie z dôvodu porušenia vnútorných predpisov. Vylúčený člen sa obrátil na súd s argumentáciou, že združenie je orgánom záujmovej samosprávy a z hľadiska verejného záujmu spĺňa podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme.

28.09.2023

 

Zverejňovanie inšpekčných správ školy bez pripomienok vs. nezákonný zásah

Česká školská inšpekcia vykonala inšpekciu ZŠ a MŠ. Výsledkom bola inšpekčná správa zverejnená na webovej stránke školy. K správe podala škola pripomienky, ktoré však inšpekcia označila za neskoro podané  a odmietla sa nimi zaoberať. Základná škola sa obrátila na mestský súd s argumentáciou, že šlo o nezákonný zásah, ktorý spočíval v nezverejnení ich pripomienok.

28.09.2023

 

Využitie odborného garanta vo verejnom obstarávaní

Dňa 26.09.2023 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní. Zákonom č. 395/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, bola do zákona o verejnom obstarávaní s účinnosťou od 31. marca 2024 prijatá úprava regulujúca profesionalizáciu vo verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť vykonávať činnosti vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta na verejné obstarávanie.

27.09.2023

 

NKÚ – Preverenie systému a podpory cyklistickej dopravy

Účelom kontrolnej akcie bolo  preveriť systém a koordináciu podpory cyklistickej dopravy prostredníctvom nastavených kritérií výkonnosti. Kontrola prebehla na Ministerstve dopravy a vybraných mestách, pričom mala priniesť prehľad o situácii v oblasti plánovania a výstavby cyklotrás a identifikovať slabé miesta v rozvoji cyklistickej dopravy na strane samosprávnych subjektov, ako aj na strane MDV SR, ktoré je zodpovedné za riadenie a koordináciu cyklodopravy.

Predmetom kontroly bolo, či systém a koordinácia podpory cyklistickej dopravy boli nastavené účinne. V súvislosti s tým sa preverilo riadenie cyklodopravy, strategické dokumenty, financovanie a legislatívnu podporu budovania cyklotrás. Zisťovalo sa tiež, aká je úroveň existujúcej cyklistickej infraštruktúry, spolupráca s orgánmi verejnej správy a ako sa zbierajú a využívajú dáta súvisiace s cyklodopravou.

10.11.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Nepovinné očkovanie a súhlas druhého rodiča

V praxi sa často stáva, že sa rodičia nevedia dohodnúť, či dajú dieťa zaočkovať aj proti chorobám, voči ktorým očkovanie nie je povinné.

27.09.2022

Aktualizované dňa 6.12.2022

Vylúčenie člena poľovníckeho združenia vs. rozhodnutie verejnej správy

Poľovnícke združenie vydalo rozhodnutie o vylúčení jedného z členov združenia. Šlo o disciplinárne potrestanie z dôvodu porušenia vnútorných predpisov. Vylúčený člen sa obrátil na súd s argumentáciou, že združenie je orgánom záujmovej samosprávy a z hľadiska verejného záujmu spĺňa podmienky definície orgánu konajúceho vo verejnom záujme.

28.09.2023