Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Klasické zasadnutie zastupiteľstva v čase koronakrízy

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Finančné limity nadlimitné zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

Španielsky zákon zaviazal profesionálne športové kluby, aby sa pretransformovali na športové akciové spoločnosti s výnimkou tých, ktoré dosiahli pozitívny hospodársky výsledok za účtovné obdobia predchádzajúce prijatiu zákona. Do výnimky spadali 4 kluby, ktoré naďalej využili možnosť pôsobiť ako športové kluby - neziskové právnické osoby, ktoré využívali špeciálnu sadzbu zdanenia ich príjmov.
Komisia prijala záver, že španielskym zákonom sa nezákonne zaviedla štátna pomoc vo forme daňovej výhody v prospech 4 športových klubov.

Jeden z profesionálnych športových klubov podal žalobu na SDEÚ. V žalobe uviedol nasledovné žalobné dôvody:

 1. Komisia neoverila, či skutočná sadzba zdanenia poskytovala štyrom dotknutým futbalovým klubom počas dotknutého obdobia výhodu,
 2. Porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty,
 3. Komisia nezohľadnila skutočnosť, že sporné opatrenie bolo odôvodnené vnútornou logikou daňového systému,
 4. Komisia porušila čl. 108 ZFEÚ, keď nariadila vymáhanie existujúcej pomoci a nedodržala postup stanovený pre tento druh pomoci.

30.11.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Finančné limity nadlimitné zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

Španielsky zákon zaviazal profesionálne športové kluby, aby sa pretransformovali na športové akciové spoločnosti s výnimkou tých, ktoré dosiahli pozitívny hospodársky výsledok za účtovné obdobia predchádzajúce prijatiu zákona. Do výnimky spadali 4 kluby, ktoré naďalej využili možnosť pôsobiť ako športové kluby - neziskové právnické osoby, ktoré využívali špeciálnu sadzbu zdanenia ich príjmov.
Komisia prijala záver, že španielskym zákonom sa nezákonne zaviedla štátna pomoc vo forme daňovej výhody v prospech 4 športových klubov.

Jeden z profesionálnych športových klubov podal žalobu na SDEÚ. V žalobe uviedol nasledovné žalobné dôvody:

 1. Komisia neoverila, či skutočná sadzba zdanenia poskytovala štyrom dotknutým futbalovým klubom počas dotknutého obdobia výhodu,
 2. Porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty,
 3. Komisia nezohľadnila skutočnosť, že sporné opatrenie bolo odôvodnené vnútornou logikou daňového systému,
 4. Komisia porušila čl. 108 ZFEÚ, keď nariadila vymáhanie existujúcej pomoci a nedodržala postup stanovený pre tento druh pomoci.

30.11.2021

 

e-Výmenný lístok k lekárovi

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

30.11.2021

 

Nedodanie tovaru eshopom

Ako postupovať ak tovar, ktorý som si objednal z e-shopu a zaplatil na základe zaslanej predfaktúry, mi nebol doručený a predajca na moje dopyty nereaguje?

22.11.2021

 

Výška finančnej náhrady za zverejnenie klamlivých informácii na webových stránkach

český herec sa na najvyššom súde domáhal zaplatenia náhrady za nemajetkovú ujmu od bulvárneho média, ktorý zverejnil nepravdivé informácie, že on a jeho rodina sú v príbuzenskom vzťahu s bývalým československým komunistickým prezidentom, ktorým ich rodine dohadzoval lukratívne zákazky.
Výšku nemajetkovej ujmy požadoval vo výške 5 miliónov Kč, ktorú mu však Krajský súd znížil na 100-tisíc Kč. Najvyšší súd potvrdil výšku nemajetkovej ujmy vyrubenú krajským súdom.

22.11.2021

 

Klasické zasadnutie zastupiteľstva v čase koronakrízy

V súvislosti s prijatými opatreniami Vlády SR a UVZ SR ohľadne koronavírusu, v prípade ak obecné zastupiteľstvo bude zasadať klasicky, za účasti poslancov a bez verejnosti, musíme zasadnutie nahrávať? Platí v tomto prípade podpísanie uznesení do 10 dní a zverejnenie zápisnice tiež do 10 dní? 

13.05.2020

Aktualizované dňa 26.11.2021

Finančné limity nadlimitné zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

Španielsky zákon zaviazal profesionálne športové kluby, aby sa pretransformovali na športové akciové spoločnosti s výnimkou tých, ktoré dosiahli pozitívny hospodársky výsledok za účtovné obdobia predchádzajúce prijatiu zákona. Do výnimky spadali 4 kluby, ktoré naďalej využili možnosť pôsobiť ako športové kluby - neziskové právnické osoby, ktoré využívali špeciálnu sadzbu zdanenia ich príjmov.
Komisia prijala záver, že španielskym zákonom sa nezákonne zaviedla štátna pomoc vo forme daňovej výhody v prospech 4 športových klubov.

Jeden z profesionálnych športových klubov podal žalobu na SDEÚ. V žalobe uviedol nasledovné žalobné dôvody:

 1. Komisia neoverila, či skutočná sadzba zdanenia poskytovala štyrom dotknutým futbalovým klubom počas dotknutého obdobia výhodu,
 2. Porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty,
 3. Komisia nezohľadnila skutočnosť, že sporné opatrenie bolo odôvodnené vnútornou logikou daňového systému,
 4. Komisia porušila čl. 108 ZFEÚ, keď nariadila vymáhanie existujúcej pomoci a nedodržala postup stanovený pre tento druh pomoci.

30.11.2021

 

Sumár povinností žiadateľa k registrácií 2% dane na rok 2022

Nakoľko prebieha registračné obdobie prijímateľov podielu zaplatenej dane, prinášame prehľad zákonných podmienok, ktoré musí organizácia splniť a postupu, ktorý musí dodržať, ak sa chce stať prijímateľom podielu zaplatenej dane. 

 

02.12.2020

Aktualizované dňa 1.10.2021

Finančné limity nadlimitné zákazky, koncesie a pri súťaži návrhov

Dňa 18.11.2021 bola v MPK zverejnená vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku, finančný limit pre nadlimitnú koncesiu a finančný limit pri súťaži návrhov.

11.11.2021

Aktualizované dňa 22.11.2021

Daňové výhody profesionálnym športovým klubom ako štátna pomoc

Španielsky zákon zaviazal profesionálne športové kluby, aby sa pretransformovali na športové akciové spoločnosti s výnimkou tých, ktoré dosiahli pozitívny hospodársky výsledok za účtovné obdobia predchádzajúce prijatiu zákona. Do výnimky spadali 4 kluby, ktoré naďalej využili možnosť pôsobiť ako športové kluby - neziskové právnické osoby, ktoré využívali špeciálnu sadzbu zdanenia ich príjmov.
Komisia prijala záver, že španielskym zákonom sa nezákonne zaviedla štátna pomoc vo forme daňovej výhody v prospech 4 športových klubov.

Jeden z profesionálnych športových klubov podal žalobu na SDEÚ. V žalobe uviedol nasledovné žalobné dôvody:

 1. Komisia neoverila, či skutočná sadzba zdanenia poskytovala štyrom dotknutým futbalovým klubom počas dotknutého obdobia výhodu,
 2. Porušenie zásady ochrany legitímnej dôvery a právnej istoty,
 3. Komisia nezohľadnila skutočnosť, že sporné opatrenie bolo odôvodnené vnútornou logikou daňového systému,
 4. Komisia porušila čl. 108 ZFEÚ, keď nariadila vymáhanie existujúcej pomoci a nedodržala postup stanovený pre tento druh pomoci.

30.11.2021

 

e-Výmenný lístok k lekárovi

V tomto článku sa budeme venovať elektronickému výmennému lístku v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti.[1]

30.11.2021

 

Nedodanie tovaru eshopom

Ako postupovať ak tovar, ktorý som si objednal z e-shopu a zaplatil na základe zaslanej predfaktúry, mi nebol doručený a predajca na moje dopyty nereaguje?

22.11.2021

 

Výška finančnej náhrady za zverejnenie klamlivých informácii na webových stránkach

český herec sa na najvyššom súde domáhal zaplatenia náhrady za nemajetkovú ujmu od bulvárneho média, ktorý zverejnil nepravdivé informácie, že on a jeho rodina sú v príbuzenskom vzťahu s bývalým československým komunistickým prezidentom, ktorým ich rodine dohadzoval lukratívne zákazky.
Výšku nemajetkovej ujmy požadoval vo výške 5 miliónov Kč, ktorú mu však Krajský súd znížil na 100-tisíc Kč. Najvyšší súd potvrdil výšku nemajetkovej ujmy vyrubenú krajským súdom.

22.11.2021