Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Pripravované zmeny volieb do orgánov územnej samosprávy

Dňa 21.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

22.4.2021

Uplatňovanie práva na zabudnutie vo vyhľadávačoch podľa nariadenia GDPR

Európsky výbor pre ochranu údajov so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“), prijal tieto usmernenia.

21.4.2021

Nový trestný čin kyberšikany v MPK

Dňa 20.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej ako „Novela“). Novelou sa dopĺňa  nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania podľa § 360b.

21.4.2021

Zariadenie ako opatrovník a kolízia záujmov

Na základe kontroly máme povinnosť požiadať súd o ustanovenie kolízneho opatrovníka u klientov, ktorých opatrovníkom je zariadenie. Nevieme koho máme navrhovať do návrhu na súdy za kolízneho opatrovníka alebo osobitného zástupcu, keď máme prípady, že klient nemá rodinu alebo sme opatrovníkom z dôvodu ochrany príjmu klienta. Máme uvádzať obecný resp. mestský úrad alebo to určí súd?

22.4.2021

Nový trestný čin kyberšikany v MPK

Dňa 20.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej ako „Novela“). Novelou sa dopĺňa  nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania podľa § 360b.

21.4.2021

Pripravované zmeny volieb do orgánov územnej samosprávy

Dňa 21.04.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

22.4.2021

Uplatňovanie práva na zabudnutie vo vyhľadávačoch podľa nariadenia GDPR

Európsky výbor pre ochranu údajov so zreteľom na článok 70 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej ako „nariadenie GDPR“), prijal tieto usmernenia.

21.4.2021

Nový trestný čin kyberšikany v MPK

Dňa 20.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej ako „Novela“). Novelou sa dopĺňa  nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania podľa § 360b.

21.4.2021

Zariadenie ako opatrovník a kolízia záujmov

Na základe kontroly máme povinnosť požiadať súd o ustanovenie kolízneho opatrovníka u klientov, ktorých opatrovníkom je zariadenie. Nevieme koho máme navrhovať do návrhu na súdy za kolízneho opatrovníka alebo osobitného zástupcu, keď máme prípady, že klient nemá rodinu alebo sme opatrovníkom z dôvodu ochrany príjmu klienta. Máme uvádzať obecný resp. mestský úrad alebo to určí súd?

22.4.2021

Nový trestný čin kyberšikany v MPK

Dňa 20.04.2021 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon (ďalej ako „Novela“). Novelou sa dopĺňa  nová skutková podstata trestného činu nebezpečného obťažovania podľa § 360b.

21.4.2021