Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Dotácie pre kultúru v marci 2021

Dávame do pozornosti dotácie pre neziskové organizácie z kultúrnej oblasti.

4.3.2021

Sponzoring ako jedna z foriem financovania v športe

Článok sa zaoberá inštitútom sponzorskej zmluvy v športe ako jedného z možných zdrojov financovania.

4.3.2021

Pripravovaná novela katastrálneho zákona

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

1.3.2021

Dotácie pre kultúru v marci 2021

Dávame do pozornosti dotácie pre neziskové organizácie z kultúrnej oblasti.

4.3.2021

Sponzoring ako jedna z foriem financovania v športe

Článok sa zaoberá inštitútom sponzorskej zmluvy v športe ako jedného z možných zdrojov financovania.

4.3.2021

Pripravovaná novela katastrálneho zákona

Dňa 26.02.2021 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

1.3.2021