Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

test LS

do mpk predložený---

 

 

 

24.11.2020

Posun informačného systému sociálnych služieb do 2022

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

20.11.2020

Pripravované NOVINKY isamosprava.sk

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

20.11.2020

Zlepšenie podpory pre osoby s ŤZP

Dňa 19.11.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

23.11.2020

Zlepšenie podpory pre osoby s ŤZP

Dňa 19.11.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

23.11.2020

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

Dňa 21.10.2020 Vláda SR schválila novelu nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

26.10.2020

test LS

do mpk predložený---

 

 

 

24.11.2020

Posun informačného systému sociálnych služieb do 2022

Dňa 20.11.2020 bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní (ďalej ako „MPK“) zverejnený návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 280/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/ 2008 Z. z. o sociálnych službách (ďalej ako „Novela“).

20.11.2020

Pripravované NOVINKY isamosprava.sk

Dovoľujeme si Vám predstaviť naše nové nápady, ktoré čoskoro prinesieme na portál isamosprava.sk.

20.11.2020

Zlepšenie podpory pre osoby s ŤZP

Dňa 19.11.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

23.11.2020

Zlepšenie podpory pre osoby s ŤZP

Dňa 19.11.2020 bola zverejnená predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (ďalej ako „Pripravovaná novela“).

23.11.2020

Obmedzenie distribúcie poštových zásielok v súvislosti s COVID-19

Dňa 21.10.2020 Vláda SR schválila novelu nariadenia, ktorou sa upravujú podmienky výberu a distribúcie poštových zásielok odlišne od ustanovení zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách v platnom znení.

26.10.2020