Kúpte si licenciu a získajte 50% zľavu z produktov eknižnice!

Zakúpiť licenciu

Aktuality z rôznych oblastí samosprávy,
neziskového sektoru a pomoci pre ľudí a rodiny.

Postup pri rozhodovaní o žiadosti na výrub dreviny

Prokurátor podal protest proti rozhodnutiu obce, ktorým došlo k porušeniu Správneho poriadku, zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Žiadateľ doručil správnemu orgánu žiadosť o výrub stromu na vlastnom pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne obce a svoju žiadosť odôvodnil plánovanou výstavbou komunikácie pre rodinné domy.

Správny orgán vykonal obhliadku na mieste a o tejto obhliadke spísal zápisnicu. Správny orgán vydal rozhodnutie, ktorým dal súhlas na výrub dreviny v zmysle podanej žiadosti a súčasne nariadil náhradnú výsadbu na pozemku v počte 2 ks nových stromov a povinnosť zabezpečiť, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu okolitého majetku.

Preskúmaním žiadosti o vyrub dreviny bolo zistené, že žiadosť neobsahuje údaj o zdravotnom stave dreviny.

27.05.2022

 

Druhé živé vysielanie isamosprava.sk

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

27.05.2022

 

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom - možnosti spolupráce samospráv a neziskového sektora

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk,
prinášame Vám časť rozhovoru so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom, ktorý exkluzívne poskytol pre portál itretisektor.sk. Vo vybranej časti rozhovoru p. Vagač poukazuje na možnosti využitia subjektov neziskového sektora samosprávami.

27.05.2022

 

Vzory rozhodnutí pre riaditeľov škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nasledovné
Vzory jednotlivých rozhodnutí pre riaditeľov škôl

26.05.2022

 

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom o stave neziskového sektora

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.

26.05.2022

 

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

26.05.2022

 

Podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Dňa 11.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.

19.05.2022

 

Novela zákona o občianskych preukazoch

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch (ďalej len „zákon o OP“), ktorej cieľom bolo doplniť ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.

19.05.2022

 

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore 2022 – 2023

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

27.04.2022

 

Postup pri rozhodovaní o žiadosti na výrub dreviny

Prokurátor podal protest proti rozhodnutiu obce, ktorým došlo k porušeniu Správneho poriadku, zákona o ochrane prírody a krajiny a vyhláškou č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. Žiadateľ doručil správnemu orgánu žiadosť o výrub stromu na vlastnom pozemku nachádzajúceho sa v intraviláne obce a svoju žiadosť odôvodnil plánovanou výstavbou komunikácie pre rodinné domy.

Správny orgán vykonal obhliadku na mieste a o tejto obhliadke spísal zápisnicu. Správny orgán vydal rozhodnutie, ktorým dal súhlas na výrub dreviny v zmysle podanej žiadosti a súčasne nariadil náhradnú výsadbu na pozemku v počte 2 ks nových stromov a povinnosť zabezpečiť, aby pri výrube nedošlo k poškodeniu okolitého majetku.

Preskúmaním žiadosti o vyrub dreviny bolo zistené, že žiadosť neobsahuje údaj o zdravotnom stave dreviny.

27.05.2022

 

Druhé živé vysielanie isamosprava.sk

Druhé živé vysielanie
Termín: štvrtok 2.6.2022 
Čas: 9.00 do 9.45 hod.
Kde: online prostredníctvom aplikácie TEAMS

27.05.2022

 

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom - možnosti spolupráce samospráv a neziskového sektora

Vážení používatelia portálu isamosprava.sk,
prinášame Vám časť rozhovoru so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom, ktorý exkluzívne poskytol pre portál itretisektor.sk. Vo vybranej časti rozhovoru p. Vagač poukazuje na možnosti využitia subjektov neziskového sektora samosprávami.

27.05.2022

 

Vzory rozhodnutí pre riaditeľov škôl

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo nasledovné
Vzory jednotlivých rozhodnutí pre riaditeľov škôl

26.05.2022

 

VIDEO: Rozhovor so Splnomocnencom Vlády SR p. Vagačom o stave neziskového sektora

Vážení používatelia portálu itretisektor.sk,
prinášame exkluzívny VIDEO rozhovor so splnomocnencom vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti p. Filipom Vagačom. V rozhovore sa dozviete viac o aktuálnom stave občianskej spoločnosti, prácach na koncepcii rozvoja občianskej spoločnosti, a tiež o výzvach, ktoré neziskový sektor čakajú.

26.05.2022

 

Usmernenie MŠVVaŠ SR k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022

Prinášame usmernenie Ministerstva školstva k hospodáreniu s rozpočtovými prostriedkami kapitoly na oblasť športu v roku 2022.

26.05.2022

 

Podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií

Dňa 11.05.2022 bol v MPK zverejnený návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 251/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií.

19.05.2022

 

Novela zákona o občianskych preukazoch

Dňa 04.05.2022 NRSR schválila novelu zákona č. 395/2019 Z.z. o občianskych preukazoch (ďalej len „zákon o OP“), ktorej cieľom bolo doplniť ustanovenia týkajúce sa odtlačkov prstov a podoby tváre.

19.05.2022

 

Akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore 2022 – 2023

Dňa 26.04.2022 bol v MPK zverejnený akčný plán k Národnej koncepcii ochrany detí v digitálnom priestore na roky 2022 – 2023. Materiál reaguje na čoraz intenzívnejšiu prítomnosť detí v online priestore, podmienenú aj pandémiou COVID-19, v ktorej dôsledku deti trávili oveľa viac času pred obrazovkami počítačov a displejmi smartfónov.

27.04.2022